Savjeti

Važnost igre za dječji razvoj

Važnost dječje igre je u tome što je upravo ona ključna za razvoj djeteta.Ona pruža primarni temelj za učenje, istraživanje, rješavanje problema i izgradnju razumijevanja svijeta i uloge u njemu. Kroz igru ​​se djeca fizički razvijaju i otkrivaju mnoštvo emocionalnih vještina. Igra je način kako djeca uče!

Ali kako djeca uče kroz igru?

Jednostavno,igra djeci pruža priliku oponašati ono što vide i vježbati vještine. Daje im mogućnost za kreativnost i eksperimentiranje,igra im pomaže naučiti kako komunicirati i ostvariti interakciju s drugima.

Gledano sa kognitivnog aspekta razvoja, igra promiče vještine kritičkog mišljenja,razvija pamćenje, pomaže djeci da razumiju uzrok i posljedice i pomaže djeci da istražuju i razumiju svijet i njihovu ulogu u njemu. Mala djeca kroz igru ​​uče upotrebljavajuči svoja osjetila te time zadovoljavaju potrebe za istraživanjem i znatiželju, a te su vještine temelj intelektualnog razvoja i kognitivne obrade. Igra također nadahnjuje djecu da se pretvaraju, stvaraju i maštaju. Kreativna igra pomaže djeci da konceptualiziraju, razmišljaju i vježbaju kritičko razmišljanje.

Igra također utječe i na fizički razvoj djeteta,konkretnije na njegovu finu i grubu motoriku. Igra potiče na kretanje,razumijevanje prostornih odnosa, ravnoteže,na spretnost,izdržljivost fleksibilnost te na razvoj svjesti o vlastitom tijelu. Primjeri fizičke igre uključuju trčanje, skakanje, plivanje, građenje kockama, ples, vožnju i penjanje.

Igra je od velike važnosti i za djetetov socio-emocionalni razvoj.Pomaže djetetu naučiti kako komunicirati s drugima.Kroz igru ​​djeca razvijaju razumijevanje socijalnih očekivanja i pravila, igra pruža mogućnosti razmjene misli i ideja, slušanja i postizanja kompromisa. Emocionalne dobrobiti uz to su i što igra pomaže djeci da razumiju i reguliraju svoje osjećaje.Na primjer, kada dijete izgubi igru, ono nauči regulirati ​​tugu i ljutnju. Igranje također pomaže u izgradnji samopouzdanja i potiče razvoj njihovog identiteta i samopoštovanja.

Igra uvelike utječe i na dječji govorni razvoj. Igra zahtijeva razmišljanje, govor, interakciju, znatiželju i istraživanje.  Kroz igru ​​djeca razvijaju vještine i razumijevanja koja uključuju povećano razumijevanje riječi i njihovu upotrebu, vještine slušanja i govora,vještine pisanja pisanjem i crtanjem te bogate svoj vokabular novim riječima i pojmovima.

Igra je dragocjena i njenu dobrobit za dijete jednostavno ne možete precjeniti. Zato trčite, pjevajte i plešite sa svojom djecom,igrajte igre,zabavljajte se i uživajte!